JIP4

JIP3

JIP2

JIP1

Voor het Jongeren Informatiepunt Rotterdam (JIP) namen Lastplak en Projekt C een oude bibliotheekbus onder handen. Met deze bus rijden medewerkers van het JIP langs Rotterdamse scholen om ter plekke voorlichting te geven over zaken waar jongeren zich mee bezig houden, of waar ze graag advies over krijgen. Daarnaast heeft het JIP in verschillende steden een jongerenloket waar informatie en advies gegeven wordt.

Alumni lr

Infographic voor de Technische Universiteit Delft over haar alumni.

Infographic voor de TU Delft over de instroom van internationale studenten over het jaar 2012.

Serie illustraties voor Flexitariër, een project van Natuur&Milieu.
Natuur & Milieu zet zich met hart en ziel in voor een duurzame en gezonde wereld. Samen met mensen, bedrijven en overheden willen zij het verschil maken met schone energie, slimme mobiliteit en gezond voedsel.

Infographic voor de TU Delft waarin de verhouding tussen bepaalde factoren en het gemiddelde aantal studiepunten en/of het behalen van een positief bindend studieadvies.