Juli-augustusnummer Oppervlaktetechnieken

Opmaak en vormgeving van het vakblad Oppervlaktetechnieken, een maandelijkse uitgave van de VOM