Laatste nummer Oppervlaktetechnieken

OTmaart

Na ruim 11 jaar voor de VOM te hebben gewerkt, kwam daar begin dit jaar een einde aan. De VOM hield op te bestaan en werd samengevoegd met andere brancheorganisaties. Helaas hebben ze er niet voor gekozen de samenwerking met Projekt C voort te zetten, en zodoende hebben we deze maand onze laatste opmaak van het vakblad Oppervlaktetechnieken naar de drukker gebracht.