Oktobernummer 2012 vakblad Oppervlaktetechnieken

Vormgeving en opmaak van het oktobernummer van vakblad Oppervlaktetechnieken, een uitgave van de VOM. In deze editie o.a. een nabeschouwing van de Surface Vakbeurs en een bedrijfsbezoek bij Scania Production in Zwolle.