Restyling bewonersmagazine

Voor de bewonersorganisatie van de Jan Evertsenplaats in hartje Rotterdam werd eerder dit jaar een nieuwe huisstijl gemaakt. Een van de onderdelen daarvan was de restyling van het bewonersmagazine, en het verzinnen van een nieuwe naam hiervoor. Er is gekozen voor JE Magazine, vanwege de afkorting die ook in het logo terugkomt, en de persoonlijke aanspreektitel. De lay out is zo gemaakt dat de leden van de bewonerscommissie deze zelf kunnen opmaken en makkelijk te verwerken is voor reprodiensten.

De opmaak met dummyteksten zoals die is aangeleverd bij de bewonerscommissie.