Septembernummer vakblad Oppervlaktetechnieken

OToktcover

OTokt02

OTokt01

Maandelijkse opmaak van het vakblad Oppervlaktetechnieken. Oppervlaktetechnieken is een uitgave van de Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen. Naast verenigingsblad voor de VOM is het ook het officiële verenigingsorgaan van de Europäische Gesellschaft für Lackiertechnik EGL.