Vakblad Oppervlaktetechnieken september

Septembernummer van het vakblad Oppervlaktetechnieken, een uitgave van de VOM voor de oppervlaktebehandelende industrie.