Vakblad OT

Ontwerp en opmaak van het vakblad OT (Oppervlaktetechnieken), een uitgave van de Vereniging ION.