Verslag Groene Schoolpleinen

Groene Schoolpleinen, ‘leren en inspireren aan de hand van Rotterdamse voorbeelden’, een verslag in opdracht van de Gemeente Rotterdam.
‘Een groen schoolplein brengt kinderen spelenderwijs in aanraking met natuur en milieu. In hun eigen omgeving ontdekken en beleven stadse kinderen op deze manier de natuur. Dat draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling en aan hun belangstelling en waardering voor de natuur. Schoolpleinen zijn plekken waar kinderen veel tijd doorbrengen en daarom bij uitstek geschikt om er een groene speelomgeving te ontwikkelen. Een groen schoolplein is toegankelijk onder en buiten schooltijd en bevordert de cohesie in de buurt, omdat omwonenden betrokken zijn bij het reilen en zeilen op het plein’ (bron: website gemeente Rotterdam).