Deloitte / Taipei

Affiche voor Deloitte over hun jaarlijkse Tax Business Course.