Boekontwerp Waarheidsvinding

Ontwerp cover en opmaak binnenwerk voor het boek Waarheidsvinding van Arthur de Groot. Een overzicht van ruim  dertig jaar ervaring in het uitvoeren van feitenonderzoek in binnen- en buitenland zoals fraude- en integriteitonderzoeken/ faillissementen / financiële kwesties, maar ook complexe geschillen en schadekwesties. Hij werkte bijna tien jaar als fraudeaccountant bij de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI). In 1997 is hij in dienst getreden bij Deloitte, daar heeft Deloitte Forensic & Dispute Services opgezet.