Covid-19 affiches / TU Delft

Omdat op een grote universiteit als de TU Delft het werk en de lessen zo goed mogelijk door moeten gaan, was het belangrijk de regels in verband met Covid-19 helder te communiceren. Projekt C maakte een set van vier affiches voor personeel, studenten, bezoekers en een versie met algemene informatie.