Ontwerp en opmaak Meerjarenbeleidsplan / Cultuur Concreet