publicatie / Erasmus Universiteit

‘Naar een veerkrachtig zorgsysteem: lessen uit de pandemie’, vormgeving en opmaak van deze publicatie van de Erasmus Universiteit, faculteit Health Policy & Management.