Illustraties Global Initiative / TU Delft

Serie illustraties voor TU Delft Global Initiative. Een project waarbij PhD’s praktische, lokaal uit te voeren oplossingen zoeken voor problemen in minder ontwikkelde gebieden. In de linkerrij de ‘before’, rechts de ‘after’.