illustraties Flexitariër

Serie illustraties voor Flexitariër, een project van Natuur&Milieu.
Natuur & Milieu zet zich met hart en ziel in voor een duurzame en gezonde wereld. Samen met mensen, bedrijven en overheden willen zij het verschil maken met schone energie, slimme mobiliteit en gezond voedsel.