infographic TU Delft

Infographic voor de TU Delft over de instroom van internationale studenten en de verdeling daarvan over de verschillende faculteiten in 2011.