infographic TU Delft

Infographic voor de TU Delft over de instroom van internationale studenten in 2012 (de exeacte gegevens zijn in deze afbeelding vervangen door x’en, dit omdat deze cijfers intern moeten blijven).