infographic TU Delft

Infographic voor de TU Delft waarin de verhouding tussen bepaalde factoren en het gemiddelde aantal studiepunten en/of het behalen van een positief bindend studieadvies.