TU Delft Global Initiative

global lr

Serie illustraties voor TU Delft Global Initiative. Een project waarbij PhD’s oplossingen zoeken voor problemen in minder ontwikkelde gebieden. In de linkerrij de ‘before’, rechts de ‘after’.